Campagne Wholemeal – Bánh mì đồng quê nguyên cám

Khối lượng (g) / Weight: 500gr

Thành phần: Bột mì nguyên cám, bơ, muối, men khô, phụ gia

Ingredients: Whole meal, butter, salt, yeast, bread improver

Category: