English Muffin – Bánh muffin kiểu anh

Khối lượng (g) / Weight: 80gr

Thành phần: Bột mì, bột semolina, bơ, đường, muối, sữa tươi, sữa bột, bột nổi, trứng gà

Ingredients: Flour, semolina, butter, sugar, salt, milk, baking powder, egg

Category: