Norlander

Khối lượng (g) / Weight: 450gr

Thành phần: Bột kraft bread, bột mì, bột norlander, bơ, muối, men khô

Ingredients: Flour, kraft bread, norlander, butter, salt, yeast

Category: