Sandwich Darkrye – Sandwich lúa mạch đen

Khối lượng (g) / Weight: 550gr

Thành phần: Bột mì, bột mì đen, bơ lạt, muối, men khô, phụ gia

Ingredients: Flour, rye, butter, salt, yeast, bread improver

Category: