Sandwich White – Sandwich

Khối lượng (g) / Weight: 550gr

Thành phần: Bột mì, bơ, đường, muối, men khô, phụ gia

Ingredients: Flour, butter, salt, yeast, bread improver

Category: