Sandwich Wholemeal – Sandwich nguyên cám

Khối lượng (g) / Weight: 550gr

Thành phần: Bột mì, bột nguyên cám, bơ, muối, men khô, phụ gia

Ingredients: Flour, wholemeal, butter, salt, yeast, bread improver

Category: