Sourdough Bread – Bánh mì chua

Khối lượng (g) / Weight: 550gr

Thành phần: Bột mì, bột grains and seeds, bơ, muối, men khô

Ingredients: Flour, multi grains, butter, salt, yeast, bread improver

 

Category: