Apple Scone – Bánh táo trứng

Khối lượng (g) / Weight: 60 gr

Thành phần: Bột hạnh nhân, bột bắp, bột quế, bột mì địa cầu đỏ, bột sponge mix, bơ lạt động vật, đường cát trắng, nho khô, táo tươi

Ingredients: Almond, corn, cinnamon, flour, sponge mix, butter, sugar, grape, apple