Chausson aux Pommes – Bánh nhân táo

Khối lượng (g) / Weight: 110gr

Thành phần: Bột mì, bơ, đường, muối, táo xay, men khô

Ingredients: Flour, butter, salt, sugar,yeast, apple