Donut Sugar – Donut đường

Khối lượng (g) / Weight: 50gr

Thành phần: Bột mì, bơ, đường, muối, sữa bột, men khô, nutela, trứng gà

Ingredients: Flour, butter, salt, sugar, milk, yeast, egg, nutella