Pain au Raisin – Bánh nho cuộn

Khối lượng (g) / Weight: 85gr

Thành phần: Men five star lạt, sữa bột, sữa tươi, nho khô, muối, đường, bơ, bột nở, bột mì, bột custard

Ingredients: Flour, butter, sugar, salt, milk, eggs, baking powder, yeast, grape, custard