Chausson aux Pommes Frozen – Bánh nhân táo đông lạnh

Khối lượng (kg) / Weight: 1kg

Thành phần: Bột mì, bơ, đường, muối, táo xay, men khô

Ingredients: Flour, butter, salt, sugar, yeast, apple