Croissant Frozen – Bánh sừng trâu đông lạnh

Khối lượng (kg) / Weight: 1kg

Thành phần: Bột mì, bột nở, bơ, đường, muối, sữa bột, men, trứng gà

Ingredients: Flour, butter, sugar, salt, milk, eggs, baking powder, yeast