Pate feuillete – Bột ngàn lớp

Khối lượng (kg) / Weight: 500gr

Thành phần: bột mì, bơ, muối

Ingredients: Flour, butter, salt