Chocolate Cupcake

Khối lượng (g) / Weight: 80gr

Thành phần: Bột mì, bơ, whipping cream, dầu ăn, đường, bột nổi, trứng gà,

Ingredients: Flour, butter, sugar, whipping cream, cooking oil, baking soda, egg