Palmier Cookies

Túi 100g / Bag 100g

Thành phần: bột mì, bơ, đường, muối, trứng

Ingredients: Flour, butter, sugar, salt, egg