Apple Crumble Tart – Tart táo hạnh nhân

Thành phần: Bột hạnh nhân, bột bắp, bột quế, bột mì địa cầu đỏ, bột sponge mix, bơ lạt động vật, đường cát trắng, nho khô, táo tươi

Ingredients: Almond, corn, cinnamon, flour, sponge mix, butter, sugar, grape, apple

Ghi chú: Giá trên cho bánh 1 phần (đường kính 7cm). Nếu quý khách muốn mua bánh 6 phần (đường kính 16cm), bánh 8 phần (đường kính 18cm) hoặc bánh lớn hơn, vui lòng thêm số phần vào giỏ hàng và ghi chú trong phần “Ghi chú” trước khi thanh toán hoặc liên hệ trực tiếp với nhân viên của chúng tôi.

Note: This price is for 1 portion (diameter: 7cm). If you want a bigger mousse cake of 6 portions (diameter 16cm) or 8 portions (diameter 18cm) or bigger, kindly note your request in the Note before payment process. You can also contact our staffs via facebook or phone.

Category: