Cookies Cat Tongue – Bánh quy lưỡi mèo

Túi / Bag

Khối lượng (g) / Weight: 80gr

Thành phần: Bột mì, bơ lạt, đường, muối, tinh dầu, trứng

Ingredients: Flour, butter, salt, sugar,egg, vanila oil