Madeleine

Khối lượng (g) / Weight: 40gr

Thành phần: Hạnh nhân, bơ, đường, trứng, cam vàng

Ingredients: Almond, butter, sugar, egg, orange