Hamburger

Túi 2 cái / Bag of 2 pieces

Khối lượng (g) / Weight: 160gr

Thành phần: Bột mì, bơ, muối, men khô, phụ gia

Ingredients: Flour, butter, salt, yeast, bread improver

Category: