Bread Crumb – Vụn bánh mì

Bag – Túi

Khối lượng (g) / Weight: 250gr

Thành phần: Bột mì, bơ, muối, men khô, phụ gia

Ingredients: Flour, butter, salt, yeast, bread improver

Category: