Sourdough Pumpkin Seeds – Bánh mì chua hạt bí

Khối lượng (g) / Weight: 550gr

Thành phần: bột mì, muối, mè trắng, hạt bí xanh, men, phụ gia bánh mì

Ingredients: Flour, pumpkin seeds, salt, yeast, olive, bread improver

Category: