Croissant – Bánh sừng trâu

Khối lượng (g) / Weight: 85gr

Thành phần: Bột mì, bột nở, bơ, đường, muối, sữa bột, men, trứng gà

Ingredients: Flour, butter, sugar, salt, milk, eggs, baking powder, yeast