Pain Raisin Frozen – Bánh nho cuộn đông lạnh

Khối lượng (kg) / Weight: 1kg

Thành phần: bột custard, bột mì, bơ, đường, muối, nho khô, sữa tươi, sữa bột, men five star

Ingredients: Flour, butter, sugar, salt, milk, eggs, baking powder, yeast, grape, custard