Pizza dough frozen (30cm) – Đế bánh pizza

Khối lượng (kg) / Weight: 200g

Thành phần: Bột mì, bơ lạt, dầu ăn, muối, men khô

Ingredients: Flour, cooking oil, butter, salt, yeast, baking powder