Lemon Cake – Bánh bông lan chanh

Khối lượng (g) / Weight: 450gr

Thành phần: Bột mì, bơ, whipping cream, đường, muối, bột nổi, rượu captain, trứng, chanh vàng

Ingredients: Flour, butter, whipping cream, sugar, salt, baking powder, whisky, egg, lemon